Vilkår og betingelser for brugen af diskretudlejning.dk

1. Generelt

1.1 Disse vilkår gælder for brug af diskretudlejning.dk. (”Portalen”). Vilkårene finder anvendelse for brug af portalen, og er gældende mellem Diskretudlejning IVS og den enkelte bruger. Ved en bruger forstås en juridisk eller en privat person, der opretter en konto på portalen, eller som rekvirerer kontaktinformation fra en annonce på portalen.

 

1.2 Diskretudlejning IVS leverer gennem portalen en service, hvor udlejere/långiver og lejere/låntager af lokaliteter til møder, der af den ene eller den anden årsag kræver diskretion, kan mødes og udveksle kontaktinformationer.

 

1.3 En bruger accepterer vilkårene ved oprettelse af en konto på Portalen, eller ved rekvirering af kontaktinformation fra en anden bruger på portalen.

 

1.4 Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende vilkår for Portalen, og brugeren accepterer, at Diskretudlejning IVS har ret til at ændre vilkårene uden nærmere varsel. Diskretudlejning IVS oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne på Portalen.

 

1.5 Brugeren har ret til uden varsel at afmelde sin konto fra Portalen.

2. E-mails

2.1 Ved oprettelse af en konto på Portalen accepterer brugeren at modtage e-mails fra Portalen, herunder servicemails, nyhedsmails, markedsføringsmails samt mails med relevante lejemål, lokaliteter mv. E-mails kan afmeldes dynamisk ved at klikke på det tilhørende link i de tilsendte e-mails.

3. Cookies

3.1 Ved oprettelse af en konto på Portalen accepterer brugeren, at Portalen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Portalen, med henblik på at optimere brugernes oplevelse på Portalen. Portalen kan i et vist omfang anvendes, såfremt brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på brugerens computer i forbindelse med brugen af Portalen.

4. Brugerbetaling

4.1 Portalen er pt. et gratis tilbud, og der opkræves ikke brugerbetaling, hverken for oprettelse af en brugerkonto, eller for at oprette annoncer som bruger.

 

4.2 Brugerkontoen bruges udelukkende til at logge ind på Diskretudlejning.dk med det formål enten at oprette egne annoncer, eller at kontakte annoncører via den e-mailadresse, der er oplyst på/i de respektive brugerkonti/annoncer.

 

4.3 På sigt kan der blive indført brugerbetaling, hvilket vil blive varslet på Portalen.

5. Betingelser for en konto på Portalen

5.1 Aldersgrænsen for brugerne på Portalen er 18 år. Opretter en person under 18 år en konto alligevel, forbeholder Diskretudlejning IVS sig retten til at deaktivere kontoen uden varsel.

 

5.2 Portalen er ikke et forum, hvor brugerne kan søge affærer dates eller lignende. Portalen er udelukkende et sted, hvor brugeren kan oprette en profil, hvis brugerens ærinde er et af følgende formål:

 

  • at udleje eller udlåne et sted, hvor andre kan mødes
  • at leje eller låne et sted, hvor brugeren kan mødes med andre
  • at leje eller låne et sted, hvor brugerens kontakter kan møde brugeren
  • at udleje eller udlåne et sted, hvor flere kan mødes sammen
  • at leje eller låne et sted, hvor flere kan mødes sammen

 

5.3 Det er brugerens ansvar, at al information i deres annoncer er retvisende og sandfærdig. Brugeren indestår for, at de har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Portalen.

 

5.4 Udgangspunktet er at brugerne udveksler de fornødne kontaktinformationer internt via de email-adresser de selv har oplyst som brugere/annoncører. Brugerne kan altså ikke skrive private beskeder til hinanden via Portalen.

 

5.5 Diskretudlejning.dk IVS forbeholder sig retten til at afvise brugerkonti/annoncer, eller foreslå at redigere i eventuelle informationer oprettet af brugere/annoncører, hvori indgår telefonnumre, mailadresser, internet-adresser eller øvrig kontaktinformation.
5.6 Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation mellem brugerne, har den enkelte bruger pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger på andre brugere er tilgængelig for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen.
5.7 Det er ulovligt at indtaste en falsk (tredjemands) e-mailadresse, telefonnummer eller andre urigtige oplysninger relateret til tredjemand.

 

5.8 Diskretudlejning forbeholder sig retten til at deaktivere konti med ulovligt indhold uden varsel, samt at politianmelde ulovlige forhold med tilfælde af urigtige oplysninger vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer.

 

5.9 Diskretudlejning IVS tilstræber at Portalen udelukkende indeholder aktiver konti. Diskretudlejning IVS forbeholder sig derfor retten til at slette inaktive konti uden varsel.

 

5.10 Diskretudlejning IVS forbeholder sig retten til uden varsel at kunne ændre i teksten, slette/ændre konti, der udnytter Portalen kommercielt eller indeholder anden form for reklame, anstødende, useriøse, usande eller diskriminerende indhold, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau.

5.11 Det er ikke tilladt at skrive kontakt-oplysninger i sin profiltekst, dette er udelukkende forbeholdt kontaktformularen, af hensyn til det diskrete aspekt i Diskretudlejning.dk’s koncept. Diskretudlejning.dk forbeholder sig retten til, uden yderligere varsel, at ændre/redigere/slette tekst indeholdende kontaktoplysninger.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Portalen er en platform med brugergeneret indhold, hvor lejere, låntager, udlejere og långiver opretter og annoncerer med lokaler, ejendomme eller lokaleønsker. Portalen er alene formidler af indholdet, og kontakten mellem brugerne. Portalen tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af brugerne, eller for nogen aftale indgået mellem brugerne. Portalen er ligeledes ikke ansvarlig for krav opstået mellem brugerne i forhold til erstatning uden for kontrakt, det vil blandt andet sige skader opstået på udlejers ejendom i forbindelse med udlejning.

7. Personoplysninger

7.1 Sikkerhed og personoplysninger: Portalen har iværksat sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Brugerens personoplysninger og administrerer sådanne oplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning. Nedenfor kan du derfor se, hvordan Portalen indsamler og bruger personoplysninger hvor Portalen er dataansvarlig. “Personoplysninger” betyder oplysninger som kan identificere dig eller andre. Portalens tjenester kan indeholde links til andre websites og tjenester, som har selvstændige politikker vedrørende personlysninger, og Portalen er derfor ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos sådanne tredjemænd.

7.2 Indsamling af oplysninger: Portalen indsamler personoplysninger og andre informationer, når Brugeren (i)opretter en konto, (ii)rekvirer kontaktinformation på en anden bruger og bruger Portalens tjenester, eller på anden måde interagerer med Portalen. (i) Når Brugeren opretter en konto, anmoder om tjenester og lign. beder Portalen om oplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, brugernavn, password, feedback, annonceindhold osv. (ii) Når Brugeren benytter Portalens tjenester opretter Portalens webserver en logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv. (iii) Hvis Brugeren anmelder Portalen på andre anmeldelsessites, kan Portalen indsamle sådanne anmeldelser med henblik på markedsføring. Portalen opbevarer også oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for eksempelvis markedsføring og deling af personoplysninger.

7.3 Behandling af oplysninger: Portalen kan behandle Brugerens personoplysninger til følgende formål. Et eller flere formål kan gælde samtidigt: 1: Levering af tjenester. Portalen kan bruge Brugerens personoplysninger til at forsyne Brugeren med Portalens tjenester, behandle Brugerens anmodninger, sikre funktionalitet og sikkerhed ved Portalen tjenester, eller hvor det ellers kan være påkrævet for at opfylde Brugerens aftale med Portalen, for at identificere Brugeren og for at forhindre og undersøge misbrug af Portalen. 2: Udvikling og forbedring af Portalen. Brugerens personoplysninger kan blive brug i forbindelse med udvikling og administration af Portalens tjenester og salgs- og markedsføringsaktiviteter, herunder statistikker. 3: Kommunikation med Brugeren. Portalen kan bruge Brugerens personoplysninger til at kommunikere med Brugeren, f.eks. at meddele Brugeren, at Portalens tjenester har ændret sig, eller til at kontakte Brugeren i forbindelse med kundeservice. 4: Markedsføring promovering og anbefalinger. Hvis Brugeren har givet samtykke hertil, kan Portalen bruge Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at orientere Brugeren om nye features og lign. fra Portalen. Portalen behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Portalen indsamler, behandler og opbevarer ligeledes kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Portalens indsamling, behandling og opbevaring, sletter Portalen Brugerens personoplysninger.
7.4 Deling af personoplysninger: Portalen deler Brugerens personoplysninger med de sider, der tilhører Portalen. Herudover videregiver Portalen ikke dine personoplysninger medmindre det fremgår af følgende: Dit samtykke og deling af oplysninger på Portalen. Portalens tjenester giver Brugeren mulighed for at dele Brugerens personoplysninger med andre brugere af Portalens tjenester. Det bør nøje overvejes hvilke personoplysninger Brugeren tilgængeliggør for andre Brugere.
7.5 Beskyttelse af personoplysninger: Portalen håndhæver interne retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknik og vurderinger. Portalen tager passende skridt for at håndtere onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risiko under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og arten af de oplysninger der beskyttes. Portalen begrænser ligeledes adgangen til vores databaser indeholdende personoplysninger til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.
7.6 Brugerens rettigheder: Brugeren har altid ret til at få at vide hvilke personoplysninger, som Portalen har om Brugeren. Brugeren har ligeledes ret til at få sådanne personoplysninger opdateret eller slettet. Brugeren har ret til at frabede sig direkte markedsføringsmeddelelser og til at bede Portalen stoppe med at anvende personoplysninger til markedsføring. Bemærk, at selvom markedsføring og andre henvendelser fra Portalen frabedes, kan Portalen stadigvæk sende servicemeddelelser. I visse tilfælde vil Brugerens ønske om at slette personoplysninger betyde, at Portalen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.
7.7 Den dataansvarlige: Diskretudlejning IVS, Agertoften 32, 4320 Lejre er dataansvarlig for Brugerens personoplysninger.

 

7.8 Klager vedr. personoplysninger: Hvis du er utilfreds med Portalens behandling af dine oplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K.

8. Brugerens brug og misbrug af Portalen

8.1 Misbrug af Portalen eller manglende overholdelse af vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af vilkårene og giver Diskretudlejning IVS ret til at lukke brugerens konto på Portalen og slette indholdet af brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde at Diskretudlejning IVS vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan brugeren permanent udelukkes fra Portalen.

8.2 I tilfælde hvor brugerens handlinger medfører tab af information på Portalen eller på anden måde skade på Portalen eller skade på andre brugere, er brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Diskretudlejning IVS har aftalt, at i det tilfælde at en anden bruger end den skadevoldende bruger lider skade, har Portalen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende bruger til den skadelidte bruger.
8.3 Brugeren må ikke afkode Portalen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Portalen, herunder opbygningen og sammensætningen af Portalen, udover hvad der følger af normal brug af Portalen.
8.4 Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over brugeren selv adgang til Portalen.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Dansk ret finder anvendelse på vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Diskretudlejning IVS og brugeren.
9.2 Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Diskretudlejning IVS og brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans.

@ 2016 DiskretUdlejning | Online Brugere 2 | Online Medlemmer 1015 | Antal Besøgende 44537